متخصص اطفال

متخصص نوزادان چه فردی است ؟

منظور از متخصص نوزادان فردی است که در زمینه تشخیص و درمان بیماری های کودکان زیر یک سال تخصص دارد.

اما اگر کودک شما به هر دلیل نیاز به جراحی  و از بین بردن نقص های ژنتیکی و یا مادر زادی دارد ،لازم است حتما به متخصص اطفال مراجعه کنید .

ویژگی های بهترین متخصص اطفال در تهران

یک متخصص اطفال باید ویژگی های داشته باشد تا بتوان آن را با عنوان بهترین شناخت ،از جمله این ویژگی ها :

اخلاق و منش خوب برای یک متخصص اطفال امری مهم است ،از انجا که بیشتر کودکان به دلیل ترس از درمان  ، از مراجعه  به پزشک ترس و واهمه دارند ، یک متخصص اطفال باید این توانایی را داشته باشد که به گونه ای با کودک رفتار کند که تمام استرس کودک از بین برود و برای درمان همکاری کند .

محیط مطب نیز یکی دیگر از موارد قابل توجه است که باید به آن توجه داشت. در مطب هایی که محیط آن همگام با روحیات کودک است به طور حتم کودک آرامش بیشتری دارد .